Agenda

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

De statistieken

Vandaag 7
Deze week 324
Deze maand 7
Sinds 11-2008 760136

Telwoorden
 

 

 

1 wieħed
2 tnejn
3 tlieta
4 erbgħa
5 ħamsa
6 sitta
7 sebgħa
8 tmienja
9 disgħa
10 għaxra
11 ħdax
12 tnax
13 tlettax
14 erbatax
15 ħmistax
16 sittax
17 sbatax
18 tmintax
19 dsatax
20 għoxrin
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30 tletin
31  
32  
40  
50  
60  
70  
80  
90  
100 mija
101 mija u wieħed
122  
200 mitejn
300  
400  
500  
600  
700  
800  
900  
1000 elf
1001  
1243  
2000 elfejn
3000  
4000  
5000  
6000  
7000  
8000  
9000  
10.000  
100.000  
1000.000  
1000.000.000  

 

 

 
Citaat van de dag

"Ik denk, dus ik ben.
Mislim, dakle postojim. "
- René Descartes / Rene Dekart -
(1596-1650)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?