Agenda

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

De statistieken

Vandaag 25
Deze week 273
Deze maand 1283
Sinds 11-2008 769712

Het Maltese alfabet
 

Het Maltese alfabet - L-alfabett Malti
Het Maltese alfabet heeft 30 letters, waarvan 24 medeklinkers en 6 klinkers. De letter C en letter Y worden niet gebruikt in het Maltees. Bijzondere letters in het Maltese alfabet zijn: Ċ , Ġ , GĦ , Ħ , IE (wordt als één letter beschouwd) en Ż. Het Maltees is de enige Semitische taal die geschreven wordt in het Latijnse alfabet.

 

Nr.
Hoofd-letter
Kleine letter
Naam
Uitspraak
Opmerkingen
1 A a a a Zoals de A in hand.
2 B b be b Zoals in bar, maar aan het eind van een woord wordt deze letter uitgesproken als een p.
3 Ċ ċ ċe Tsj Zoals in het Engelse church. Vroeger was er ook een C zonder punt erop in gebruik, maar deze is vervangen door de letter K.
4 D d de d Zoals in dag, maar aan het eind van een woord wordt deze letter uitgesproken als een t.
5 E e e e Zoals in stem
6 F f effe f Zoals in farao
7 Ġ ġ ġe dj Als in de Engels naam John, maar aan het eind van een woord wordt deze letter uitgesproken als ts.
8 G g ge g Zoals in het Engelse woord game, maar aan het eind van een woord wordt deze letter uitgesproken als een k.
9 ajn   Deze letter maakt klinkers langer. Wanneer deze letter aan het eind van een woord staat, of direct voor een 'h' dan heeft het de klank van een dubbele 'ħ'
10 H h akka stom Deze letter wordt niet uitgesproken, tenzij die aan het eind van een woord staat, en dan wordt die uitgesproken als een 'ħ'.
11 Ħ ħ ħe h Als een diepe 'h', maar met de tong verder achterin de keel.
12 I i i i Zoals in pink of zoals in biet
13 IE ie ie   Zoals in biet of zoals in yes.
14 J j je   Zoals in jacht
15 K k ke k Zoals in konijn
16 L l elle   Zoals in lijn
17 M m emme   Zoals in maart
18 N n enne   Zoals in neus
19 O o o   Zoals 'aw' in het Engelse law, maar korter.
20 P p pe   Zoals in pagina
21 Q q qe Glottaal Glottale stop, zoals de korte pauze in beamen.
22 R r erre   Zoals in raar
23 S s esse   Zoals in sok
24 T t te   Zoals in tafel
25 U u u oe Zoals in boer
26 V v ve   Zoals in vast, maar aan het eind van een woord meer als een 'f'.
27 W w we   Zoals in west
28 X x exxe sj / zj Zoals in sjofel, soms zoals in garage. Wanneer deze letter dubbel is, wordt de klank langer aangehouden, zoals in het Engelse British shop.
29 Ż ż że z / s Zoals in zon. Aan het eind van een woord klinkt het meer als een s.
30 Z z ze ts / ds Als in Mozart of pizza, bij verdubbeling meer als ds

 

Het Maltese telefoonalfabet
Nr.
Letter
Bijbehorend woord in telefoonalfabet
Betekenis
1 A anġlu engel
2 B ballun bal
3 Ċ ċavetta sleutel
4 D dar huis
5 E envelopp envelop
6 F fjura bloem
7 Ġ ġelat ijsje
8 G gallettina koekje
9 għasfur vogel
10 H hu hij
11 Ħ ħanżir varken
12 I ikel voedsel
13 IE ieqaf stop
14 J jott jacht
15 K kelb hond
16 L libsa jurk
17 M mara vrouw
18 N nanna oma
19 O ors beer
20 P paġna pagina
21 Q qattus kat
22 R reġina koningin
23 S salib kruis
24 T tieqa raam
25 U uviera eierdopje
26 V vjola violet
27 W widna oor
28 X xadina aap
29 Ż żarbun schoenen
30 Z zalza sausCitaat van de dag

"De hel, dat zijn de anderen. " - Jean Paul Sartre -
(1905-1980)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?