Agenda

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

De statistieken

Vandaag 59
Deze week 388
Deze maand 2959
Sinds 11-2008 619895

Het alfabet
 

Het Maltese alfabet heeft 30 letters.

 

Letter Naam Bijbehorend woord in telefoonalfabet Uitspraak bij benadering
A a a anġlu (engel) Zoals de a in hand
B b be ballun (bal) bar, maar aan het eind van een woord wordt deze letter uitgesporken als een p.
Ċ ċ ċe ċavetta (sleutel) Zoals in het Engelse church. Vroeger was er ook een C zonder punt erop in gebruik, maar deze is vervangen door de letter K.
D d de dar (huis) dag, maar aan het eind van een woord wordt deze letter uitgesporken als een t.
E e e envelopp end
F f effe fjura (bloem) farao
Ġ ġ ġe ġelat (ijsje) Als in de Engels naam John, maar aan het eind van een woord wordt deze letter uitgesporken als ts.
G g ge gallettina (koekje) game, maar aan het eind van een woord wordt deze letter uitgesporken als een k.
GĦ għ ajn għasfur (vogel) Deze letter maakt klinkers langer. Wanneer deze letter aan het eind van een woord staat, of direct voor een 'h' dan heeft het de klank van een dubbele 'ħ'
H h akka hu (hij) Deze letter wordt niet uitgesproken, tenzij die aan het eind van een woord staat, en dan wordt die uitgesproken als een 'ħ'.
Ħ ħ ħe ħanżir (varken) no English equivalent; sounds like a whispered "ah" with the tongue pressed as far back as possible.
I i i ikel (voedsel) seat
IE ie ie ieqaf (stop) yet, feet
J j je jott (jacht) jacht
K k ke kelb (hond) cave
L l elle libsa (jurk) lijn
M m emme mara (vrouw) maart
N n enne nanna (oma) next
O o o ors (beer) like 'aw' in law, but shorter.
P p pe paġna (pagina) pagina
Q q qe qattus (kat) glottal stop, found in the Cockney English pronunciation of "bottle" or the phrase "(ʔ)uh-(ʔ)oh".
R r erre reġina (koningin) road
S s esse salib (kruis) sand
T t te tieqa (raam) tired
U u u uviera (eierdopje) food
V v ve vjola (violet) vast, maar aan het eind van een woord meer als een 'f'.
W w we widna (oor) west
X x exxe xadina (aap) shade, sometimes as measure; when doubled the sound is elongated, as in "Cash shin" vs. "Cash in."
Ż ż że żarbun (schoenen) maze, but at the end of a word it is pronounced as [s].
Z z ze zalza (saus) Als in Mozart of pizza, bij verdubbeling meer als dsCitaat van de dag

"We liggen allemaal in de goot, maar sommigen met hun blik op de sterren gericht.
Svi smo mi u blatu, ali neki od nas gledaju ka zvezdama. "
- Oscar Wilde -
(1854-1900)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?